Poszukujemy - Odkrywamy

Poszukujemy - Odkrywamy

piątek, 24 czerwca 2022

Podziemia Lasu Krapickiego

 Dokument z 1946 r:

„Na skutek rozmów z osobami prywatnymi, w których wspominałem o nagrodach udzielanych przez Ministerstwo Przemysłu za wskazanie ukrytych remanentów zgłosił się do mnie pewien informator, występujący w imieniu jednego z autochtonów z informacjami o dużym obiekcie w lesie Krapickim położonym w południowej części powiatu opolskiego. 

Ośrodkiem tego obiektu ma być wieś Odmęt - rodzina jego mieszka we wsi Odmęt i jest znana w okolicy (chodzi o Otmęt, obecnie dzielnicę Krapkowic – przypis Redakcji). Autochton ów oczekuje za tę informację nagrody i zwrócił się do mnie nie osobiście lecz przez pośrednika z obawy przed zemstą szowinistów niemieckich. Sądząc z pozycji socjalnej osoby pośredniczącej przypuszczam, że nie zachodzi tu wypadek mistyfikacji, tym bardziej że nie stawiano przy tym żadnych wymagań co do wysokości nagrody, pozostawiając jej wysokość do uznania Ministerstwa Przemysłu, o ile te informacje okażą się wartościowe, ani też nie uzależniono ich udzielenia od uprzedniej zgody na wypłacenie nagrody. Natomiast usilnie nalegano na zachowanie tajemnicy (…) szczegółów nie umiał podać jak tylko to, że mieszkańcy wsi Odmęt byli świadkami nieustannego zwożenia Żydów do obozu znajdującego się w pobliskim Lesie Krapickim, a w czasie zbliżania się frontu żyli w ciągłej obawie przed wysadzeniem wsi Otmęt w powietrze, gdyż powszechne było ich mniemanie, że wieś znajduje się nad podziemnymi fabrykami.”

Inne zgromadzone wówczas informacje wspominają, iż miał to być obiekt koncernu Muna, produkującego głownie amunicję. Na pozostałości można natknąć się jeszcze dzisiaj.

Prowadzone po wojnie badania Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich potwierdziły, że w pięciu barakach w zagajniku przy późniejszej ulicy Mickiewicza funkcjonował obóz pracy dla Żydów (około 500 osób). Mieli oni pracować głównie przy budowie autostrady i w fabryce obuwia.

O podziemnych fabrykach na tamtym terenie jak dotąd nic nie wiadomo.

 Zdjęcia:

https://www.wehrtechnikmuseum.de
https://n-land.de/lokales/feucht/sperrgebiet-muna-hat-explosive-vergangenheit
http://nowinykrapkowickie.pl/w/munitionsanstalt-krappitz-muna-na-80-lat